Wikimedia Commons/Shutterstock

Hvor mange liv kostet de lange knivers natt?

Hitler hadde mistanke om at Sturmabteilung rommet potensielle revolusjonære. På én natt i juni 1934 likviderte Gestapo og SS de mistenkte på hans befaling.

De lange knivers natt fant sted i 1934 og er navnet på Hitlers utrenskning av politiske motstandere i den nazistiske bevegelsen.

Selv om Hitler var blitt tysk kansler året før, var nazistene splittet i flere fraksjoner, og noen av dem var sterkt skeptiske til Hitler og hans nærmeste i nazitoppen.

Det gjaldt bl.a. den paramilitære gruppen Sturmabteilung (SA), der flere av de ledende medlemmene – ifølge Hitler – pønsket på en sosialistisk revolusjon.

Den 30. juni 1934 gikk elitekorpset SS og det hemmelige politiet Gestapo i gang med å henrette utvalgte medlemmer av SA – bl.a. lederen Ernst Röhm, som ble likvidert på ordre fra Hitler.

Men ikke alle ofrene var fra SA.

Politiske rivaler som hadde lagt seg ut med Hitler ble også drept – bl.a. tidligere rikskansler Kurt von Schleicher og flere sosialdemokrater.

Utrenskningen var nøye iscenesatt og varte i flere dager.

Det nøyaktige antall henrettede er ikke klart. Historikerne kjenner navnet på 85 av ofrene, men det totale antallet er trolig mye høyere.

En kvalifisert gjetning er at nesten 200 personer ble tatt av dage.

Med de lange knivers natt fikk Hitler rensket ut i egne rekker og terrorisert politiske rivaler til å passe seg.

Nå var all makt samlet hos Føreren, og veien til nazistenes enevelde lå åpen.

Skråremmen var en del av mange naziuniformer. Den ble oppfunnet på 1800-tallet og skulle opprinnelig holde sliren på plass mens sverdet ble trukket.

Polfoto/Topfoto/Ritzau Scanpix/Shutterstock

Jernkorset ble lansert i 1813 og overtatt av nazistene i 1939. Det ble tildelt for mot og andre militære bidrag i krig.

Polfoto/Topfoto/Ritzau Scanpix/Shutterstock

Hakekorset ble formelt et symbol for nazistpartiet i 1920. Ifølge Hitler symboliserte det kampen for den ariske rase.

Polfoto/Topfoto/Ritzau Scanpix/Shutterstock

SA hadde over 2 mill. medlemmer i 1933.

© FDRMRZUSA

SA var nazistenes brutale bøllehær

Sturmabteilung (SA) var en paramilitær organisasjon som spilte en avgjørende rolle i Hitlers vei til makten.

SA ble grunnlagt som et vaktkorps i 1921. Det skulle beskytte nazistpartiets møter og demonstrasjoner, men vokste og ble etter hvert en mindre hær som blant annet angrep politiske motstandere.

Hitler var likevel ikke bare begeistret for SA. Med tiden kom han til å betrakte den voldelige organisasjonen som en samling grove bøller som var ute av kontroll.

Under de lange knivers natt fikk Hitler redusert organisasjonens innflytelse betydelig og den ble lagt under SS.