Hvordan flyktet Adolf Eichmann til Sør-Amerika?

Han hadde stått for logistikken bak Holocaust, men da Det tredje riket står i flammer i 1945, bestemmer Eichmann seg for å flykte. Det skulle gå mer enn 15 år før han ble stilt til ansvar for sine forbrytelser.

SS-offiseren Adolf Eichmann var en av hjernene bak jødeutryddelsen under 2. verdenskrig og hadde bl.a. til oppgave å organisere transport av jøder til utryddelsesleirene.

Etter krigen tok han en falsk identitet som korporal og ble sendt til en svakt bevoktet fangeleir da han ble arrest­ert av amerikanske soldater.

Eichmann flyktet fra leiren i februar 1946 og levde i skjul rundt om i Tyskland under falske identiteter inntil han reiste til Italia i 1950.

Her fikk toppnazisten kontakt med et nettverk som hjalp nazister til Sør-Amerika. Han skaffet seg falske identitetspapirer og visum til Argentina, dit han kom i juli 1950.

Få år senere fikk Eichmann også familien brakt til sitt nye hjemland og levde deretter et liv under radaren i Buenos Aires.

Men Eichmanns idylliske tilværelse var kortvarig, for i løpet av 1950-årene fikk flere jøder nyss om hvor han oppholdt seg.

Opplysningene ble gitt videre til bl.a. Mossad, det israelske etterretningsvesenet som satte i verk en hemmelig aksjon for å arrestere Eichmann i 1960.

Oppdraget lyktes den 11. mai 1960, da et team av israelske agenter bortførte og smuglet topp­nazisten fra Argentina til Israel.

Etter en stor rettssak ble han funnet skyldig i bl.a. krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Eichmann ble henrettet ved henging den 1. juni 1962.