Adolf Hitler heiler foran menneskehav

Hvorfor heilet nazistene?

Nazistene hyllet Hitler og hverandre ved å strekke høyre arm skrått oppover – men hvorfor?

Nazistene ble inspirert av italienske fascister

Nazistenes ledelse bestemte i 1926 at partiets medlemmer skulle slutte å hilse på vanlig måte og i stedet heile med en utstrakt høyrearm.

Tanken var at den nye hilsenen skulle fungere som et tegn som viste omverdenen ens nazistiske ståsted.

Ideen hadde nazistene fått fra de italienske fascistene, som hadde brukt hilsenen siden 1920-tallet.

Maleriet “Horatiernes ed” fra 1784

Et av de første maleriene som viser en “heil-hilsen”, er “Horatiernes ed” fra 1784. Maleriet illustrerer en romersk legende hvor tre brødre sverger at de vil beskytte Roma.

© Toledo Museum of Art

Enkelte nazister satte seg imidlertid kraftig imot å overta en ikke-germansk hilsen, og partitoppen løy derfor om dens opprinnelse.

"Lenge før vi hadde hørt om fascistenes hilsen, hyllet vi våre ledere ved å heve vår høyre arm", skrev toppnazisten Rudolf Hess for eksempel feilaktig i en avis i 1928.

Etter at nazistene tok makten i Tyskland i 1933, ble det innført påbud for alle offentlig ansatte om å heile. I et direktiv slo nazistene samtidig fast at "alle som vil unngå mistanken om bevisst obstruerende atferd, bør benytte Hitler-hilsenen".