Mein Kampf er igjen tilgjengelig i Tyskland

Mein Kampf gjorde Hitler søkkrik, men han betalte aldri skatt av inntektene. Nervøsitet omga nyutgivelsen av boken, men historiker beroliger: Det er ingen grunn til bekymring.

Adolf Hitler har vært død i 70 år, og rettighetene til Mein Kampf har utløpt. Hitlers manifest kan nok en gang utgis, og en ny utgave foreligger allerede hos tyske bokhandlere.

Ny Hitler-kultus?

Nyheten om at en ny utgave av Adolf Hitlers berømte manifest Mein Kampf var underveis, ble mottatt med bekymring i Tyskland. Ville utgivelsen gi nynazistiske elementer vind i seilene og næring til en ny Hitler-kultus?

Mursteinen forelå 8. januar, men ifølge en ekspert på Tysklands moderne historie, historikeren Karl Christian Lammers ved Københavns Universitet, er det ingen grunn til bekymring:

 • Mein Kampf er ingen farlig bok, uttaler han til Historie. Det er ikke boken som skapte Hitler, det var Hitler som skrev boken. Og den er skrevet på et så tungt og lite tilgjengelig språk at den neppe vil appellere til veldig mange andre enn forskere, studenter og skoleelever som må lese den som en del av pensum.

Og de fleste av dem som ville tatt de forskrudde ideene til seg, er døde. Var den blitt utgitt på 1950- eller 1960-tallet, ville jeg vært mer urolig, sier Lammers.

Mein Kampf lar oss forstå Hitler bedre

Tvert imot hilser Lammers den nye og kritiske utgaven velkommen.

 • Mein Kampf lar oss forstå mer av Hitlers tanker om blant annet jødene, rasehygienen og planene om et Stor-Tyskland. Den nye kommentarutgaven undersøker hvor Hitler fikk ideer og tanker fra og påpeker hvor han tok feil.

 • Mein Kampf gir dessuten et interessant innblikk i Hitler grep om massene. I boken røper han metodene han brukte for å overbevise folket med klare og enkle budskap som ble gjentatt igjen og igjen og som vanlige folk forsto.

Disse retoriske fif bruger Hitler sjovt nok ikke i sin bog, og flere historikere har påpeget, at Mein Kampf i passager er både ubehjælpsomt og kluntet skrevet.

Disse retoriske knepene avsto Hitler pussig nok fullstendig fra da han skrev boken, og flere historikere har påpekt at deler av Mein Kampf er preget av et både klønete og ubehjelpelig språk.

Hitler betalte aldri skatt av Mein Kampf

Men da Mein Kampf ble utgitt, ble den enorm suksess som gjorde Adolf Hitler søkkrik.

Da Hitler ble valgt til rikskansler i 1933, var et viktig poeng i hans politikk å slå hardt ned på lovbrytere, og bare de færreste var klar over at Hitler selv systematisk hadde unnlatt å betale skatt av inntektene fra Mein Kampf.

Fra 1925 hadde Hitler tjent 1,2 millioner riksmark på Mein Kampf - noe som tilsvarte 250 ganger årslønnen til en lærer. Da Hitler kom til makten i 1933 skyldte han over 400 000 riksmark i ubetalte skatter og avgifter - eller nesten 40 millioner kroner i dagens pengeverdi.

Da Hitler var blitt diktator, mottok han et brev fra skattemyndighetene med et forslag om å slette rikskanslerens skattegjeld. Hitlers sekretær besvarte henvendelsen med: "Herr Hitler godtar Deres forslag."

Fakta om Mein Kampf:

 • Hitler dikterte Mein Kampf mens han satt fengslet etter det mislykkede Ølkjellerkuppet i 1923. Rudolf Hess førte pennen.

 • Første bind av Mein Kampf - en selvbiografi - utkom i 1925 og bind to - et politisk program - i 1926.

 • Mein Kampf ble enormt populær - ikke minst da Hitler kom til makten, og alle som giftet seg, fikk et eksemplar

 • Da krigen sluttet var Mein Kampf utgitt i 10 millioner eksemplarer på 11 forskjellige språk.

 • Mein Kampf har aldri vært forbudt i Tyskland, men rettigheterne var det delstaten Bayern som eide, og der nektet man å utgi den igjen.

 • Hitler har vært død i 70 år, og alle rettigheter er utløpt. Alle kan nå i prinsippet utgi den.

 • Etter krigen og frem til i dag har boken bare vært tilgjengelig i antikvariater og etter spesiell tillatelse på bibliotekene.

 • Den nye utgaven er utgitt av Institutt for Samtidshistorie i München, den har vært underveis i seks år, er på 1800 sider, og inneholder 3500 noter og kommentarer.