Nazistene ville innta Antarktis

Hitlers ambisjoner kjente ingen grenser. Før krigen brøt ut fikk riksmarskalk Hermann Göring i oppgave å skaffe Det tredje riket fotfeste på klodens kaldeste kontinent. Erobringen skulle både imponere befolkningen og skaffe hvalkjøtt til matvarelagrene.

Books:
Schön, Heinz: Mythos Neu-Schwabenland Für Hitler am Südpol (deutsche Antarktisexpedition 1938/39), Bonus 2004

Websites:
www.hohle-erde.de/body_neuschwabenland.html