Rapport forteller om naziforbrytelser

I et arkiv i London har en tysk historiker kommet over en ytterst sjelden rapport fra andre verdenskrig. Dokumentet forteller i detalj om nazistenes forbrytelser mot jødene i Düsseldorf.

Deportasjonsrapporten avslører at jødene ble stuet sammen i overfylte og uhygieniske togvogner.

For bare andre gang i historien er en av nazistenes deportasjonsrapporter funnet. Dokumentet gir et sjeldent innblikk i redslene som deporterte jøder ble utsatt for under andre verdenskrig. Rapporten ble oppdaget da den tyske historikeren Bastian Fleermann foretok et rutinesøk i Londons Wiener Library, et arkiv for holocauststudier.

Måtte stå oppreist i fire dager

Dokumentet gjør i detalj rede for deportasjonen av 992 jøder som i november 1941 ble sendt fra Düsseldorf til Minsk i våre dagers Hviterussland. I rapporten beskriver politisjefen Wilhelm Meurin den lange reisen østover med temperaturer langt under frysepunktet. Meurin forteller blant annet at togvognene var så tettpakkede at fangene måtte stå oppreist i fire dager. Dessuten ble adgangen til rent vann forbudt etter at toget passerte den russiske grensen. Ifølge rapporten ble de tyske jødene «losset» i Minsk, der 8000 russiske jøder allerede var skutt eller deportert av nazistene.

På tross av de horrible forholdene for jødene klager Meurin blant annet over at han må reise på tredje klasse. Politisjefen er dessuten irritert over den usle alkoholrasjonen og mangelen på ørevarmere.

Ifølge eksperter har rapporten stor historisk betydning, fordi nazistene mot slutten av krigen tilintetgjorde de fleste bevisene på regimets forbrytelser.