dpa picture alliance/Imageselect

Pensjonist med stridsvogn i kjelleren dømt

Det kom til å koste en 84 år gammel tysker dyrt at han hadde bygget om kjelleren til et våpenlager som rommet all slags skyts fra 2. verdenskrig.

Tysk politi gjorde store øyne da de i 2015 fant et våpenarsenal fra 2. verdenskrig hos en 84 år gammel pensjonist. I kjelleren under mannens hus i Heikendorf ved Kiel fant betjentene håndvåpen, en torpedo, en av de berømte 88 mm-luftvernkanonene og en 40 tonn tung Panther-stridsvogn.

Nå har pensjonisten vært for retten – anklaget for å ha oppbevart farlige våpen i et fredelig villaområde.

Pensjonistens forsvarer mente at hans klient ikke hadde brutt tyske lover da alle våpen var blitt gjort ubrukelige. Anklagerne mente derimot at flere av våpnene fortsatt kunne skyte eller lett kunne settes i stand til det.

84-åringen er også anklaget for å ha forbrutt seg mot Tysklands forbud mot å samle nazi-klenodier, fordi kjelleren var omgjort til et nazi-alter; blant annet skjulte pensjonisten en byste av Hitler, nazi-uniformer og en bronsestatue som hadde stått utenfor Hitlers rikskanselli.

VIDEO: I tillegg til Panther-stridsvognen bakset den tyske forbundshæren i 2015 også med en 88 mm-kanon.

Salg skal betale boten

Den anklagedes samlermani og nazi-sympatier kom til å koste ham en bot på over 2.6 mill. kr. I tillegg ble han pålagt å skille seg av med våpensamlingen.

Flere amerikanske museer skal angivelig være interessert i den godt bevarte Panther-stridsvognen, som er ytterst sjelden, mens flere tyske samlinger har forhørt seg om håndvåpnene.