United States Library of Congress & Shutterstock

Propaganda ble satt inn mot kjønnssykdommer

Under andre verdenskrig fremstilte den amerikanske hæren lokale kvinner som en nesten like stor trussel som fiendtlige soldater.

Under første verdenskrig var kjønns­syk­dom­mer blant soldatene et enormt problem, som førte til at den a­me­ri­kan­ske hæren mistet nesten sju millioner dagsverk.

Da USA gikk inn i andre verdenskrig, var hæren fast bestemt på at dette ikke måtte skje igjen. Millioner av ­dollar ble satt av til en pro­pa­gan­da­kam­pa­nje som advarte soldatene mot farene ved å omgås lokale kvinner.

I kombinasjon med forbedret ­be­hand­ling endte innsatsen med å bety at USA mistet rundt 90 prosent færre soldater til kjønns­sykdom­mer enn under 1. ver­dens­krig.

En ­viktig del av hærens propaganda var å spille på skammen rundt kjønns­sykdommer – «VD».

© U.S. National Archives and Records Administration

Stan Lee sto bak amerikansk propaganda

Den legendariske tegneserieskaperen Stan Lee var mest kjent for superhelter som Spider-Man, Hulk og Iron-Man, som ble verdenskjente navn i 1960-årene.

Men Lee arbeidet også med tegneserier under 2. verdenskrig, der han fra 1943 var en del av den amerikanske hærens Training Film Division. Den sto blant annet for opplæringsfilmer og propaganda rettet mot amerikanske soldater.

Ifølge Lee selv hadde han særlig stor suksess med sine kampanjer mot kjønnsykdommer, der han advarte soldater om faren med lokale kvinner.