Se film: Breslau kjemper for å overleve

Den røde hær nærmer seg Breslau mens tyskerne barrikaderer byen. "Gauleiter Hanke inspiserer forsvarsstillingene. Byen ser fortrøstningsfullt på fremtiden," påstår den tyske filmavisen. Bygninger sprenges vekk for å skaffe rette skuddlinjer, og broer over elven Oder mineres.

Video