Se film: Britene mottas med jubel

Tyskerne har gitt opp, og om morgenen 5. mai kommer de første britiske soldatene til København. De blir møtt med takknemlighet. Uken etter kan Montgomery kjøre gjennom et jublende menneskehav.

Video