Se film: Kapitulasjonen i Berlin

Den tyske feltmarskalken Keitel har kommet til det russisk-besatte Berlin for å underskrive den endelige kapitulasjonen. “Det er overstått. Krigen i Europa er slutt,” sier den amerikanske nyhetsoppleseren.

Video