Shutterstock
Gravrøver Kurland

Skittent kappløp om verdenskrigens døde

I Latvia utkjempes daglig en skjult krig med spader og metalldetektorer. Graver fra 2. verdenskrig blir plyndret av gravrøvere mens en gruppe frivillige forsøker å redde de døde fra glemselen. Det er et kappløp med tiden.

De drepte soldatene ligger overalt i Latvia: Under veiene, i skoger og under skoler – tusener av falne soldater fra 2. verdenskrig. Glemte og uidentifiserte.

Og de døde er veldig ettertraktet – av såkalte “Black Diggers”, som leter etter våpen, hjelmer og medaljer. Gjenstander som kan gjøre gravplyndrere rike.

“Avhengig av gjenstandene kan slike funn selges for alt mellom et par hundre dollar og flere hundre tusen dollar på det svarte markedet”, forklarer den latviske historikeren og forfatteren Valdiz Kuzmins.

Umulig å identifisere de døde

Som regel finnes gjenstandene på de jordiske levningene av de soldatene som ble begravet i all hast på slagmarken, og derfor er gravplyndringen et stort problem.

“Når gjenstandene først er fjernet er det ingenting som kan identifisere den døde”, fastslår Kuzmins.

Han bakkes opp av Thomas Schock, som leder avdelingen for ekshumering i den tyske krigsgravskommisjonen – den organisasjonen som tar seg av Tysklands krigsdrepte. Ifølge Schock, hvis avdeling identifiserer de døde som blir funnet, er problemet økende.

“I begynnelsen handlet det om å få fatt i støvler og annen utrustning, senere var det gulltennene. For tiden er vi inne i en ny bølge der det gjelder å sikre seg verdifulle militære utmerkelser og uniformsdeler”.

Se opptak fra utgravingen av falne soldater fra 2. verdenskrig i Latvia.

Frivillige leter etter de drepte

Derfor har tyskerne bl.a. innledet et samarbeid med den frivillige organisasjonen Legenda, som på eget initiativ gjennomsøker bl.a. den latviske halvøya Kurland der 200.000 tyske og russiske soldater ble drept i slutten av 2. verdenskrig.

Organisasjonen finner og graver hvert år ut hundrevis av glemte soldater, hvis knokler og eiendeler blir sendt til de relevante myndigheter.

Men kappløpet om å finne de drepte før gravrøverne er vanskelig å vinne. For slagmarken på Kurland er både enorm og sparsomt befolket, så gravplyndrerne blir sjelden oppdaget.

Skandinaver blant de funne

En av de frivillige i Legenda er hollandske Kim Blok, som til daglig er kaptein i hæren:

“De falne er soldater som meg – og det siste man ønsker er å bli etterlatt glemt på slagmarken uten en grav. En krig er ikke over før den siste soldaten er begravet. Det er årsaken til at jeg gjerne vil være med.”

Og det er ikke bare tyskere og russere som Legenda har funnet. Blant de funne er også nordmenn som kjempet sammen med tyskerne.