Bunker England 2. verdenskrig

Skogsarbeidere finner topphemmelig bunker

I forbindelse med ryddingen av et skogsområde har skotske arkeologer funnet en underjordisk bunker fra 2. verdenskrig. Den ble bygget til Churchills “hemmelige hær”.

I forbindelse med ryddingen av et skogsområde har skotske arkeologer funnet en underjordisk bunker fra 2. verdenskrig. Den ble bygget til Churchills “hemmelige hær”.

AOC Archaeology

Et av Winston Churchills hemmeligste krigsprosjekter har uventet dukket opp i Skottland.

I en skog nær byen Moffat har landmålere funnet en underjordisk bunker som ble bygget til Churchills såkalte hemmelige hær under 2. verdenskrig.

“Det er sjelden man finner slike bunkere da plasseringen ble holdt skjult – de fleste ble fylt igjen eller glemt etterpå”, sier arkeolog Matt Ritchie til BBC.

Bunker Churchill 2. verdenskrig

Bunkeren, hvis vegger og tak var av buede metallplater, var tom da den ble funnet. I sin tid rommet den minst syv senger, et bord, en komfyr og mat til drøye fem uker. I tillegg fantes det lagre av våpen og eksplosiver til soldatenes sabotasje-aksjoner.

© AOC Archaeology

Tropper skulle skape kaos

Omlag 500 lignende bunkere ble bygget rundt omkring i Storbritannia under krigen.

Her skulle små enheter fra landets hjemmestyrker ligge i skjul hvis det lyktes tyskerne å invadere landet.

Troppene var trent i sabotasjeaksjoner og plukket ut pga. sin inngående kjennskap til lokalområdet. Deres oppgave var å skjule seg i bunkere og skape kaos bak fiendens linjer.

Hadde forsyninger til fem uker

Ifølge arkeologene ligger bunkeren som nå er funnet ca. 1.5 meter under jorden og er syv meter lang. Gulvet er av betong mens vegger og tak består av krumme metallplater.

Bunker England 2. verdenskrig

En 3D laserscanning viser bl.a. de to sprengveggene i hver ende av bunkeren. De skulle beskytte soldatene hvis fienden kastet ned håndgranater gjennom en av de to inngangene.

© AOC Archaeology

I hver ende var det en utgang med sprengsikre vegger til beskyttelse mot f.eks. håndgranater. I alt hadde bunkeren plass til syv mann med våpen og forsyninger til fem uker.

Arkeologene har verken funnet våpen eller annet i bunkeren, hvis nøyaktige plassering inntil videre vil bli holdt hemmelig av hensyn til bunkerens historiske verdi.