10. januar 1943 angrep sovjetisk infanteri de innesperrede tyskerne fra nord, sør og vest – Operasjon Ring var satt i verk.

Gigantisk offensiv knuste Stalingrad-lommen

10. januar innledet Den røde armé en offensiv som skulle befri Stalingrad.

I november 1942 lukket en jernring seg rundt den tyske 6. armé. Til tross for flere unnsetningsforsøk forble armeen innesperret, og i januar 1943 bestemte sovjetledelsen seg for å knuse den gjenværende motstanden.

Omtrent 200 000 soldater – med støtte fra stridsvogner og tungt artilleri – presset de neste to ukene tyskerne sammen på et stadig mindre område. Mot slutten av januar kom de frem til elva Volga ved Stalingrad, der de delte de tyske styrkene i to.

To dager senere overga den 6. armé seg.

Kanskje du er interessert i