IWM/Getty Images

Japans angrep på India ble en fiasko

Våren 1944 invaderte japanerne India. De fryktet at britene ellers ville bruke kolonien som utgangspunkt for et fremstøt mot Burma. Japans mål var i første omgang byene Kohima og Imphal.

Den 7. mars 1944 innledet japanerne angrepet på Imphal og Kohima med en hær på over 80. 000 mann.

Det britiske forsvaret ble ledet av general William Slim med støtte fra amerikanske krigsfly under ledelse av general Joseph W. Stilwell.

Det var bare 1500 britiske og indiske soldater på plass i Kohima ved slagets begynnelse, men tusenvis av britiske og indiske forsterkninger sluttet seg snart til den allierte styrken.

Japanerne beleiret Kohima, men var ikke i stand til å erobre byen. Heller ikke sørover ved Imphal lyktes det keiserrikets styrker å oppnå et avgjørende gjennombrudd.

Angrepet gikk i stå, og general Slims soldater gjenerobret de tapte områdene stykke for stykke inntil det i juli var klart at invasjonen hadde slått feil.

De japanske styrkene var tallmessig overlegne da offensiven begynte, men de maktet likevel aldri å bryte gjennom britenes stillinger i India.

© IWM/Getty Images

Japanerne kjempet videre med selvmorderisk iver, men soldatene var utkjørt og svekket av sykdom, og offiserene ga ordre om tilbaketrekking.

Offensiven endte katastrofalt for den japanske hæren, som mistet 53.000 soldater mot de alliertes 16.500.

Verre var det at nederlaget knekket de japanske styrkenes evne til å foreta offensive operasjoner i Burma og dermed banet veien for de alliertes gjenerobring av landet fra november 1944 til juli 1945.