Kulde, sult og sykdommer tok livet av de fleste tyskerne under marsjen mot Sibir.

Tyskerne ved Stalingrad fikk enveisbillett til helvete

Etter kampen om Stalingrad endte nærmere 200 000 soldater fra den 6. armé i sovjetisk fangenskap og ble sendt til Sibir. Bare 5000 overlevde årene i arbeidsleirene.

Den tyske hærledelsen anslår at nesten 200 000 tyske soldater befant seg i Stalingrad da den 6. armé kapitulerte. Den røde armé oppga antall krigsfanger til 95 000.

Forskjellen kan skyldes at de sovjetiske styrkene bare registrerte antall fanger som nådde frem til oppsamlingsleirene 50 kilometer øst for Stalingrad. Sannsynligvis har tusener tatt turen barføtt – og omkommet. Samtidig vet historikere at sykdommer tynnet kraftig ut i rekkene av uthungrede soldater – og nærmere 100 000 kan ha omkommet på den første marsjen.

Etter å ha blitt registrert i oppsamlingsleirene fortsatte marsjen mot Sibir, 5000 kilometer borte. Her ble tyskerne en del av Sovjetunionens enorme tvangsarbeidskorps.

Ved Stalins død i 1953 innledet den tyske forbundskansleren Konrad Adenauer forhandlinger med det sovjetiske styret om å løslate tyske krigsfanger.

I 1955 løslot Sovjetunionen fangene, og etter ti år kunne 5000 overlevende vende hjem til fedrelandet. Resten hadde omkommet av sult, kulde eller umenneskelig arbeid.

Kanskje du er interessert i