Ungdomshær holder stand i Normandie

På D-dagen blir 16 000 fanatiske Hitlerjugend-gutter satt inn mot den enorme allierte invasjonsstyrken. Guttene har sverget å kjempe til døden, og får ordre om å forsvare byen Caen. Den skal ifølge de alliertes plan erobres på dag 1. De unge guttene holder ut i 33 dager.

4. juni 2009 av Else Christensen

Books:
● Craig W.H. Luther: Blood and Honor: The History of the 12th SS Panzer
Division, “Hitler Youth”, 1943-1945, R. James Bender Publishing, 1987
● Hubert Meyer: The 12th SS. The History of the Hitler Youth Panzer Division: Volume One, Stackpole Books, 2005 ● Herbert Walther: The 12th SS Panser Division HJ. A Pictorial History, Schiffer Publishing Ltd., 1989

Websites:
● www.axishistory.com

Kanskje du er interessert i