37 000 prøyssere erobret Dybbøl

Kampen om Dybbøl skanse ble kort, men blodig. De voldsomste kampene sto ved den bakre forsvarslinjen, der danskenes 8. brigade prøvde å stagge prøysserne. Halvparten av brigadens 3000 mann falt eller ble lemlestet under det fåfengte forsøket.

Vidundervåpen hjalp prøysserne
Som noen av Europas eneste var de prøyssiske soldatene bevæpnet med nye, hurtigskytende bakladegeværer. Europas hærførere hadde somlet med å utstyre sine mannskaper med bakladeren, som var mindre treffsikker enn munnladegeværene. Den dårligere presisjonen ble imidlertid klart oppveid av at soldater med bakladegevær kunne fyre av sitt skyts tre ganger så raskt som munnladerens ene skudd i minuttet.

Prøysserne hadde dessuten langt flere riflede kanoner enn danskene. Det riflede løpet ga granatene større presisjon og fart og dermed lengre rekkevidde enn danskenes tradisjonelle kanoner med glatt løp. Fordelen var åpenbar. Prøysserne stilte rett og slett opp kanonene utenfor dansk skuddhold og bombarderte stillingen ved Dybbøl.