400 år gammel konflikt utløste krigen

Krigen i 1864 hadde dype røtter i europeisk historie.

Forsvarsverket Dannevirke i Slesvig hadde i tusen år markert Danmarks grense mot sør.

I 1864 fungerte Danmarks konge også som regent over de to tyske småstatene Slesvig og Holstein. Det hadde danskekongen gjort siden 1460, da Kristian 1. ble ­utnevnt til hertug av områdene.

På 1800-tallet begynte tysksinnede slesvig-holsteinere å drømme om en løsrivelse fra Danmark. De ønsket i ­stedet å bli innlemmet i Det tyske forbund. Konflikten ble til krig i 1848-1851, da den danske hæren slo ned et ­opprør i hertugdømmene. Tolv år senere – i 1863 – ­besluttet den danske riksdagen å løsrive Slesvig fra Holstein og knytte det tett til Danmark. Kort etter kom Preussen og Østerrike sine tyske brødre til unnsetning.

 • Danmark

  Jylland, Fyn, Sjælland og en rekke småøyer utgjorde kongeriket Danmark.

  Slesvig/Sønderjylland

  Slesvig hadde siden 800-­tallet utgjort Danmarks sørligste del. Senere ble området et selvstendig hertugdømme under den danske kongen. Den nordlige delen av hertugdømmet var dansksinnet, mens folk i sør følte seg tettere ­knyttet til sine tyske naboer.

  Holstein

  Det tyske hertugdømmet var fra 1500-tallet i union med Slesvig. Selv om den danske ­kongen hersket som hertug, var landet ­medlem av Det tyske forbundet.

  Lauenborg

  I 1815 fikk Danmark Lauenborg som kompensasjon for tapet av Norge til Sverige. Området var tysktalende og tysksinnet.