Napoleon på dødsmarsj

Felttoget mot Moskva ble en katastrofe for Napoleon. Byen ble brent, og da den harde russiske vinteren satte inn, var retretten uunngåelig. Veien tilbake gjennom snøen ble fatal for soldatene. Bare hver 12. nådde så langt som til Litauen, hvor forskere nå har undersøkt soldatenes graver. Her fant de vitnesbyrd om en livsfarlig hjemreise og den franske hærens nederlag for en liten parasitt, lusa.

1. januar 2009 av Birgitte Lindegaard Jensen

Books:
Paul Britten Austin: 1812, Napoleon’s Invasion of Russia, Greenhill Books, 2000
George Nafziger: Napoleon’s Invasion of Russia, Random House, 1984

Websites:
www.napoleonguide.com
www.napoleon.org

Kanskje du er interessert i