Slaget på Svarttrostsletten

I juni 1389 barker 70 000 krigere sammen på Kosovo polje – Svarttrostsletten – i Kosovo. På den ene siden står den osmanske sultanen Murad, som vil erobre Europa – på den andre siden en kristen koalisjon anført av den serbiske fyrst Lazar. Utfallet av kampen vil avgjøre både Serbias og Europas skjebne.

2. februar 2011 av Ebbe Fischer

Books:
● John K. Cox: The History of Serbia, Green-wood, 2002 ● J. Matthias & V. Vuckovic: The Battle of Kosovo, Ohio University, 1987 ● S.R. Turnbull, The Ottoman Empire, Osprey, 2003

Websites:
● www.deremilitari.org/resources/articles/emmert.htm

Kanskje du er interessert i