Stormen på København

Natt til 11. februar 1659 stormet den svenske hæren København. Byens skrekkslagne innbyggere visste at de svenske soldatene var lovet fri plyndring og voldtekt. Derfor trakk tusener av danske sivile til vollene for å kjempe og forsøke å redde byen sin.

1. februar 2010 av Lars Cramer-Petersen

Books:
● Lars Cramer-Petersen: Danmarks skæbnetime, Forlaget Carlstad, 2006 ● Peter Englund: Den Oövervinnerlige, Bokförlaget Atlantis AB, 2000 ● Claes Göran Isacson: Karl X Gustavs krig, Historiska Media, 2002

Kanskje du er interessert i