Shutterstock

Den spanske borgerkrigen: Francos opprør mot demokratiet

Militærets opprør mot den folkevalgte regjeringen i Spania var startskuddet for en blodig konflikt med mange sivile drepte.

Hvor og når ble den spanske borgerkrigen utkjempet?

I Spania, men soldatene kom fra hele Europa og Nord-Amerika.

  1. juli 1936 – 1. april 1939.

Hvordan forløp den spanske borgerkrigen?

I juli 1936 gjorde militæret opprør mot Spanias demokratisk valgte regjering. Etter noen dager sto general Francisco Franco frem som opprørets leder.

Men siden marineledelsen fortsatt var lojal mot den sittende regjeringen, fikk Franco hjelp av det tyske og italienske flyvåpenet til å transportere soldatene sine fra Spansk Marokko til fastlandet.

Italia og Tyskland støttet også opprøret med våpen­leveranser og bombing.

Demokratiene i Vest-Europa avslo til gjengjeld å stille seg på den spanske sentrum-­­venstre-­regjeringens side.

Franco styrte Spania som diktator fra 1939 og frem til sin død i 1975.

© Imageselect

Den fikk i stedet støtte av tusenvis av frivilli­ge fra mange land. Kampene ble harde og blodige med mange sivile døde, og begge sider begikk overgrep.

Regjerings­siden var også svekket av interne konflikter.

I mai 1937 brøt det ut voldsomme gatekamper mellom kommunister og anarkister i Barcelona.

“Vi tror ikke på regjeringer basert på stemmeretten.” Francisco Franco i et intervju med TIME Magazine i 1938.

Skritt for skritt rykket Francos styrker nordover.

Barcelona falt etter en beleiring i januar 1939, og om våren kunne den seierrike Franco marsje­re inn i Madrid.

Hvorfor brøt den spanske borgerkrigen ut?

I begynnelsen av 1900-tallet var Spania et konservativt land med svært dype skiller mellom forskjellige samfunnsklasser.

Sammenlignet med resten av Vest-Europa var landet industrielt og økonomisk tilbakestående.

Etter 1. verdenskrig vokste arbeiderbevegelsen (først og fremst den anarkistiske delen) i styrke blant de spanske arbeider­ne og bøndene.

Store deler av Madrid lå i ruiner etter at Francos styrker hadde erobret byen i mars 1939.

Shutterstock

I 1931 ble kong Alfons 13 nødt til å dra i landflyktighet, og etter valget i 1936 klarte venstre­fløyen i landet å danne en såkalt folkefront­regjering.

En av den nye regjeringens beslutninger var å skille den katolske kirke fra staten og forhindre prestenes innflytelse på kultur og utdanning.

Men militæret støttet det gamle samfunnshierarkiet og oppfattet arbeidernes krav om store samfunnsomveltninger som en idé med røtter i det kommunistiske Sovjetunionen.

Hva skjedde etter den spanske borgerkrigen?

I tiden etter borgerkrigen ble tusener av francoregimets motstandere henrettet eller fengslet mens bortimot 300.000 mennesker flyktet ut av landet.

Engelske aviser hadde en intens dekning av Francos møte med Hitler den 23. oktober 1940.

© John Frost Newspapers/Imageselect

1940

Franco møter Adolf Hitler i grensebyen Hendaye den 23. oktober.

Hitler oppfordrer Spania til å innta den britiske kolonien Gibraltar.

Som motytelse krever Franco at Spania får omfattende militær støtte og rett til å overta de franske koloniene i Nord-Afrika.

Slike løfter vil ikke Hitler gi sin spanske kollega.

Under tyskernes invasjon av Sovjetunionen sender Franco likevel en divisjon soldater til østfronten.

1945

Frykten for at Stalins Sovjetunionen skal få innflytelse i Spania får de allierte til å tolerere Francos fascistiske diktatur i etterkrigstiden.

1975

Franco dør den 20. november. Det blir starten på en demokratiseringsprosess. Etter en folkeavstemming i 1976 holdes det frie valg året etter.