7000 britiske krigsveteraner meldte seg frivillig til å bekjempe IRA i Irland. Mange trakk i uniform for å unnslippe arbeidsløshet.

Hvem var Black and Tans?

Hvorfor het den britiske politistyrken Black and Tans - og hvem var de?

5. august 2015

Ekssoldater ble hyret til politistyrken Black and Tans

En brutal britisk politistyrke som i 1919-1921 bekjempet opprørere i Irland, fikk økenavnet «Black and Tans». Irland var under britisk herredømme, men undergrunnshæren IRA hadde grepet til våpen i kampen for selvstendighet. Politiet ble så overbelastet at styret i London valgte å hyre arbeids­løse ekssoldater fra første verdenskrig som hjelpepoliti.

Uniformenes farger ga navnet Black and Tans

Frivillige strømmet til, og mangel på uniformer ble løst ved å trekke på militære overskuddslagre. Da de nye betjentene ankom Irland, var de derfor ikledd en blanding av irsk politis mørkegrønt,
britisk politis mørkeblått og hærens kaki. Hånlige irer begynte raskt å kalle de frivillige Black and Tans – svarte og gulbrune.

Irene kalte alle britiske styrker for Black and Tans

I kampen mot IRA lot de dårlig trente betjentene ofte raseriet over angrep gå utover sivile. Landsbyer ble brent, prester drept, og i 1920 var de med på å ødelegge byen Corks sentrum. Noen overgrep ble imidlertid begått av andre britiske styrker, men irene omtalte dem alle som Black and Tans.

Kanskje du er interessert i