Taiping-opprøret: Historiens blodigste borgerkrig

Historiens blodigste borgerkrig kostet cirka 20 mill. mennesker livet.

Historiens blodigste borgerkrig kostet cirka 20 mill. mennesker livet.

The Grosvenor House Antiques Fair

Historiens blodigste borgerkrig fant sted i 1851-64, da Taiping-opprøret kostet omtrent 20 mill. kinesere livet.

Bak oppstanden sto Hong Xiuquan – en religiøs fanatiker som hadde konvertert til kristendommen og betraktet seg selv som Jesu lillebror.

Hong mente Gud hadde satt ham til å befri Kina fra all djevelskap – også det regjerende Qing-dynastiet.

I 1800-tallets Kina, som var plaget av en lang rekke naturkatastrofer, hungersnød og økonomiske nedgangstider, fant Hong gehør hos mange.

I det sørlige Kina samlet han en militant sekt som først startet en geriljakrig og deretter hele slag mot Qing-keiserens styrker.

Her foregikk Taiping-opprøret:

Midt på 1800-tallet strakte Qing-dynastiet seg over alle de grønne og lyserøde områdene mens de oransje vara vasallstater. Taiping-opprøret (skravert med hvitt) foregikk i østlige provinser som Jiangxi, Zhejiang og Hunan.

© Philg88

I august 1851 hadde opprørerne vunnet så mye land i provinsene i sør at de grunnla sin egen stat og ga den navnet Den fullkomne freds himmelske rike.

Herfra begynte Hongs fanatiske og mektige tropper å bevege seg nordover mens de trakk et blodig spor av hundretusener av døde etter seg.

Opprørsleder dør av å spise planter

I andre halvdel av 1850-årene mistet opprørshæren, som nå talte rundt 1 mill. mann, fremdriften etter indre strid blant hærførerne.

Samtidig allierte Qing-keiseren seg med bl.a. britene, og opprørerne ble slått tilbake og hovedstaden Nanjing ble beleiret i 1864.

Det ble hungersnød i byen, og det fikk Hong til å oppfordre tilhengerne til å spise “hellig” ugress. Sektlederen ble syk av plantene, og han døde samme år.