The Grosvenor House Antiques Fair

Taiping-opprøret: Historiens blodigste borgerkrig

Historiens blodigste borgerkrig kostet cirka 20 mill. mennesker livet.

Historiens blodigste borgerkrig fant sted i 1851-64, da Taiping-opprøret kostet omtrent 20 mill. kinesere livet.

Bak oppstanden sto Hong Xiuquan – en religiøs fanatiker som hadde konvertert til kristendommen og betraktet seg selv som Jesu lillebror.

Hong mente Gud hadde satt ham til å befri Kina fra all djevelskap – også det regjerende Qing-dynastiet.

I 1800-tallets Kina, som var plaget av en lang rekke naturkatastrofer, hungersnød og økonomiske nedgangstider, fant Hong gehør hos mange.

I det sørlige Kina samlet han en militant sekt som først startet en geriljakrig og deretter hele slag mot Qing-keiserens styrker.

Her foregikk Taiping-opprøret:

Midt på 1800-tallet strakte Qing-dynastiet seg over alle de grønne og lyserøde områdene mens de oransje vara vasallstater. Taiping-opprøret (skravert med hvitt) foregikk i østlige provinser som Jiangxi, Zhejiang og Hunan.

© Philg88

I august 1851 hadde opprørerne vunnet så mye land i provinsene i sør at de grunnla sin egen stat og ga den navnet Den fullkomne freds himmelske rike.

Herfra begynte Hongs fanatiske og mektige tropper å bevege seg nordover mens de trakk et blodig spor av hundretusener av døde etter seg.

Opprørsleder dør av å spise planter

I andre halvdel av 1850-årene mistet opprørshæren, som nå talte rundt 1 mill. mann, fremdriften etter indre strid blant hærførerne.

Samtidig allierte Qing-keiseren seg med bl.a. britene, og opprørerne ble slått tilbake og hovedstaden Nanjing ble beleiret i 1864.

Det ble hungersnød i byen, og det fikk Hong til å oppfordre tilhengerne til å spise “hellig” ugress. Sektlederen ble syk av plantene, og han døde samme år.