1861: Ulikhet splitter USA

«Et hus i splid med seg selv kan ikke bestå», advarte Abra­ha­­m Lincoln i 1858. Ordene hans var uhyggelig profetiske. I løpet av bare knappe hundre år hadde USA vokst seg stort og rikt, men suksessen hvilte på et usikkert fundament. Uenighet om slaveri delte den unge nasjonen, og bare tre år etter Lincolns ord truet en blodig strid med å legge det amerikanske hus i ruiner.