Tema

Stort tema: 30-års jubileum for Berlinmurens fall

For 30 år siden feiret tyskerne og det meste av verden at Berlinmuren var falt. Den hadde skåret seg tvers gjennom byen og holdt østtyskerne innesperret. Men frihetstrangen lot seg ikke kue. I 1989 ble presset så stort at muren veltet.

Billedmontage: SZ Photo/Image Select & Georges Merillon/Getty Images