The University of Melbourne

Briter skyld i massakre på 500 000 kommunister

Indonesias president Sukarno var under den kalde krigen altfor kommunistvennlig, mente britene. Deres forsøk på å bli kvitt ham løp fullstendig løpsk.

I oktober 1965 begynte en nådeløs klappjakt på Indonesias kommunister. Mellom en hel og en halv million mennesker omkom i løpet av de påfølgende månedene.

Den indonesiske hæren og private militser utførte massakrene, men hvem som ansporte dem til forbrytelsene midt under den kalde krigen, har inntil nylig vært et åpent spørsmål.

Nå avslører dokumenter fra britiske arkiver at den engelske etterretningstjenesten sto bak propagandakampanjen som førte til et av de verste folkemordene siden andre verdenskrig.

Britene fikk fremstilt brosjyrer og sto bak radioprogrammer som ga kommunistene skylden for en lang rekke forbrytelser.

Britenes pamfletter hevdet at kommunister sto bak den såkalte 30. september-bevegelsen, som i oktober 1965 forsøkte å avsette Sukarno. I virkeligheten sto utilfredse karriereoffiserer bak det mislykkede kuppforsøket.

© Davidelit

Førte til 32 års diktatur

Indonesias daværende president, Sukarno, hadde ledet landet til selvstendighet i 1945. Men han støttet det kommunistiske Kina, og derfor ønsket både britene og amerikanerne å rydde ham av veien.

Britenes propagandakampanje skulle sikre folkets støtte til et militærkupp mot Sukarno.

Kampanjen førte til mord og angrep på hundretusenvis av uskyldige kommunister og kinesere som bodde i Indonesia.

«Vi må innse at for de flestes vedkommende har de bare seg selv å takke», understreket britene i sine pamfletter.

Propagandaen virket til slutt. I 1966 trådte president Sukarno tilbake og ble erstattet av den vestlig orienterte general Suharto, som diktatorisk regjerte Indonesia de neste 32 årene.