Etter politisk press har CIA blant annet offentliggjort hittil hemmeligstemplede dokumenter om invasjonen av Grisebukta på Cuba i 1961. 

© Getty Images, Shutterstock, Cia.gov

CIA åpner arkivene for offentligheten

Etter politisk press er millioner av CIA-dokumenter lagt ut på Internett, og er nå tilgjengelige for alle. Dokumentene inneholder blant informasjon fra den kalde krigen.

19. april 2017 av Jannik Petersen

Hele tolv millioner hemmeligstemplede CIA-dokumenter er nå lagt ut på Internett av den amerikanske etterretningstjenestens egne folk.

Dekker den kalde krigen

Dokumentene dekker kaldkrigsperioden 1945 til 1990 og gir hele verden innsikt i alt fra amerikanernes bekymring for Berlinmuren til Cubakrisen og den sovjetiske toppspionen i 1980-årene, Aldrich Ames. 

Siden 1995 har USAs kongress pålagt CIA å offentliggjøre dokumenter som er eldre enn 25 år. 

Hittil har historikere og andre forskere bare hatt adgang til de deklassifiserte dokumentene via stasjonære PCer på USAs nasjonalarkiv i Maryland.

Men det krevde personlig fremmøte og førte til klager fra forskermiljøet. Nå har CIA gjort CREST (CIA Records Search Tool) tilgjengelig for alle.

Databasen vokser

På cia.gov ligger snarveien CREST: 25-Year Program Archive, som inneholder en søkefunksjon. 

Databasen vil utvides gradvis etter hvert som flere dokumenter kommer under 25-årsregelen. 

Kanskje du er interessert i