Historienøtter: Cubakrisen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Når fant USAs regjering ut at Sovjetunionen plasserte mellomdistanseraketter på Cuba, bare 145 km fra Florida?

Som følge av Cubakrisen ble et direkte kommunikasjonssystem etablert mellom Pentagon og Kreml. Det besto av...

Avtalen gikk ut på at Sovjet fjernet rakettene dersom USA unnlot å angripe Cuba. Men Sovjet presset også på for å få...

Hvor mange dager varte Cubakrisen til sammen – fra ­oppdagelsen av rakettene til USA og Sovjet kom til enighet?

Dagen før krisens avslutning forberedte amerikanske tropper en invasjon av Cuba. Hva skyldtes opptrappingen?

Cubakrisen kalles også «Oktoberkrisen» og «Den kubanske rakettkrisen» i Vesten. Hva kalte Sovjetunionen den?

En av Kennedys nærmeste rådgivere under krisen var USAs tidligere utenriksminister (1949-1953). Hva het han?

Kennedys krav om at Sovjet fjernet rakettene fra Cuba, ble først møtt med et nei. Hva truet Sovjet i stedet med?

Kennedy informerte befolkningen om situasjonen i en tv-tale. Hvor lenge hadde luftvåpenet hans da kjent til rakettene?

EXCOMM spilte en uhyre viktig rolle i håndteringen av Cubakrisen. Hva var EXCOMM?

Sovjetunionens plassering av missiler på Cuba var en direkte konsekvens av en av USAs handlinger året før. Hvilken?

Et amerikansk spionfly tok i 1962 bilder av sovjetiske rakettanlegg på Cuba. Hvilket band er oppkalt etter flyets modellnavn?

Hvem var det sovjetiske kommunistpartiets generalsekretær – og dermed Sovjetunionens leder – under Cubakrisen?

Hvilket mottrekk foretok USAs president Kennedy da han ble informert om de sovjetiske SS-4-rakettene på Cuba?

I 1992 kom det frem at de sovjetiske generalene på Cuba under krisen hadde både taktiske atomvåpen og...

Kanskje du er interessert i