SVF2/Getty Images
icbm red square parade

Hvem hadde flest atomvåpen?

Under den kalde krigen produserte supermaktene titusener av atomvåpen, men hvem hadde egentlig flest?

På 1960-tallet kastet USA og Sovjetunionen seg ut i et kappløp om atomvåpen som varte inn i 1980-årene.

I denne perioden var USAs lager av atomvåpen mellom 20.000 og 30.000.

Sovjetunionen hadde tidlig i 1960-årene noen tusen våpen, men rustet opp og endte med ca. 40.000 atomvåpen i 1980-årene.

Allerede midt i 1960-årene hadde USA og Sovjetunionen atomvåpen nok til å utslette hverandre.

Begge landene sverget sågar til en militær doktrine som forlangte et altødeleggende motangrep hvis fienden angrep med atomvåpen.

Til formålet utviklet begge landene raketter som kunne avfyres fra ubåter. I teorien holdt denne politikken de to landene fra å angripe hverandre siden et atomangrep ville føre til selvutslettelse.

Opprustningen ble bl.a. drevet av at de to landene ikke hadde detaljert kunnskap om hverandres atomlagre.

Antall våpen ble ofte overvurdert, og frykten for å havne i bakleksa bidro til å holde gang i våpenkappløpet.

Den massive opprustningen ble avsluttet i 1987 da statslederne Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov signerte en avtale om å destruere deler av sine lagre av kjernefysiske våpen.

Så mange atomvåpen hadde USA og Sovjetunionen.