AP/Ritzau Scanpix
Hunden Laika i romskip

Hvor mange hunder endte i verdensrommet?

På 1950-tallet fant Sovjetunionen et våpen som ga kommunistregimet en avgjørende fordel i romkappløpet mot USA: hunder fra Moskvas gater.

På 1950- og 1960-tallet sendte Sovjetunionen flere hunder ut i verdensrommet. Hensikten var å studere hvordan romfart påvirket levende organismer før det første mennesket dro ut i verdensrommet.

Hvor mange hunder russerne sendte gjennom atmosfæren, er usikkert fordi mange av oppdragene foregikk i et lukket miljø.

Ifølge militærhistorikerne Colin Burgess og Chris Dubbs deltok hunder i rundt 70 russiske romferder. Noen av dyrene fløy imidlertid flere ganger, og en kvalifisert gjetning er at rundt 50 forskjellige hunder deltok i romkappløpet mellom Sovjetunionen og USA.

I motsetning til amerikanerne, som hovedsakelig brukte aper til sine romfartseksperimenter, sverget russerne til gatehunder som ble plukket opp på gatene i Moskva.

Ifølge russiske forskere var kjøterne vant til å overleve under tøffe forhold og var derfor godt rustet til å gjennomføre en strabasiøs reise til verdensrommet.

Russerne hadde tilsynelatende rett, for de fleste hundene kom trygt tilbake til jorden. Historikere anslår imidlertid at opptil 17 romhunder mistet livet - de fleste på grunn av eksplosjoner kort tid etter oppskyting eller under gjeninntreden i atmosfæren.

VIDEO: Laika og de sovjetiske romhundene

Video

Laika ble et romikon

Den mest berømte av de sovjetiske romhundene var tispen Laika, som ble skutt opp med romfartøyet Sputnik 2 i 1957.

Dessverre omkom Laika etter bare noen få timer i rommet, men hunden ble raskt et ikon for den russiske romforskningen.

Laikas romferd ga forskerne verdifulle data som bidro til å forbedre sikkerheten ved fremtidige romferder.

Hundens romferd banet vei for blant annet kosmonauten Jurij Gagarin, som i 1961 ble det første mennesket i verdensrommet.