Nickel Chromo/Rakoon

Hvor mange var ansatt i Stasi?

Stasis konstante overvåking av østtyske borgere gjorde den effektive sikkerhetstjenesten til en mastodont-arbeidsgiver med både en offisiell og en uoffisiell lønningsliste.

I 1989 hadde Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) offisielt 80.000 fulltidsansatte. Stasis oppgave var å finne, utspionere, arrestere og avhøre borgere som motarbeidet DDRs sosialistiske system.

Deres viktigste våpen var de 175.000 uoffisielle sivile informantene som skulle holde øyne og ører åpne i jakten på alle som kunne mistenkes for å være statens fiende.

I 1989 var 5 av 1000 DDR-borgere tilknyttet Stasi som informanter. I Sovjetunionen var tallet bare 1 av 1000.

Stasi var uten sammenligning den mest omfangsrike og veldrevne sikkerhetstjenesten i verden. Nesten hele folket ble overvåket med mikrofoner, kameraer eller avlytting.

Stasi samlet til og med inn prøver av borg­ernes kroppslukt til eventuell senere bruk for sporhunder.

Etter den østtyske revolusjonen i 1989 ble Stasi oppløst 13. januar 1990. Medarbeidere begynte panisk å ødelegge de cirka én milliard dokumentene som de hadde i arkivene om østtyske borgere.

Stasis makulatorer gikk i stå under presset, og hovedkvarteret ble stormet av sivile den 15. januar. På dette tidspunktet var cirka 5 pst. av etterretningstjenestens arkiver ødelagt.