Shutterstock

Hvorfor eksisterer KGB fortsatt i Hviterussland?

Selv om KGB kollapset sammen med Sovjetunionen, ble en gren av sikkerhetstjenesten holdt i live i Hviterussland. Her fungerer det hemmelige politiet i dag som presidentens personlige håndlangere.

Sovjetunionens hemmelige politi, KGB, ble oppløst samtidig med landets fall i 1991 – unntatt i Hviterussland. Her lever KGB i beste velgående, og KGB-agenter opptrer som president Aleksandr Lukasjenkos håndlangere.

Det sovjetiske KGB hadde røtter tilbake til sikkerhetstjenesten NKVD, som i årene 1934-46 sto bak massedrap, tortur og terror etter direkte ordre fra Josef Stalin. I 1946 endret NKVD navn til KGB og begynte i økende grad å beskjeftige seg med spionasje og kontraspionasje – samt nedkjempelse av ethvert tegn til opprør i Sovjetunionens 15 republikker.

Emblemet for KGB i Hviterussland har store likheter med den klassiske sovjetiske KGB-logoen.

© Sagredo

President styrer KGB

Mens så å si alle de tidligere sovjetrepublikkene opprettet nye sikkerhetstjenester etter Sovjetunionens fall i 1991, valgte Hviterussland å holde fast på fortiden. Det betydde at den grenen av KGB som i årtier hadde operert i den hviterussiske sovjetrepublikken, ble forfremmet til Hviterusslands offisielle sikkerhetstjeneste.

I dag er KGB under Lukasjenkos direkte kontroll og blir bl.a. brukt til å undertrykke presidentens politiske motstandere. Det ble senest tydelig i mai 2021, da hviterussiske KGB-agenter deltok i en tvangslanding av et Ryanair-fly i Minsk, hvorpå en hviterussisk systemkritiker ble arrestert.