National Archives and Records Administration
Mao og Nixon

Hvorfor reiste Richard Nixon til Kina?

President Richard Nixon var kjent som en beinhard antikommunist. Men i februar 1972 reiste han plutselig på en tur til den kommunistiske høyborgen i Kina.

«Uken som forandret verden» – dette var ordene til USAs president Richard Nixon da han etter en diplomatisk reise til Kina ga pressen status på sin uvanlige tur.

Bare en uke før – 21. februar 1972 – hadde Nixon reist til det kommunistiske Kina som den første amerikanske presidenten. Fra TV-skjermene kunne amerikanerne se sin sterkt antikommunistiske president besøke flere severdigheter og for første gang få en kikk bak det såkalte bambusteppet som skilte Kina fra Vesten.

Hjernen bak reisen var utenriksminister Henry Kissinger, som selv i all hemmelighet hadde reist til Kina syv måneder tidligere. Utenfor TV-skjermene jobbet Kissinger og hans folk med å få de siste detaljene på plass i et dokument – kalt Shanghaikommunikeet – som amerikanske og kinesiske diplomater hadde forhandlet om i flere måneder.

Mao og Nixon

Det historiske håndtrykket mellom Nixon og Mao markerte starten på en ny tid mellom USA og Kina.

© National Archives and Records Administration

Taiwan var en stein i skoen

Dokumentet ble lagt frem for offentligheten mot slutten av Nixons reise og understreket at både USA og Kina ville strebe etter en «normalisering av forholdene», og at ingen av landene ville «søke hegemoni» i Asia og Stillehavet.

Det sensitive spørsmålet om Taiwans politiske status ble skjøvet til side ved samme anledning, idet Kina slo fast at «Taiwan er en provins i Kina», mens USA understreket at landet var oppsatt på «en fredelig løsning på Taiwan-spørsmålet».

Kilder fortalte at Nixon under fire øyne hadde forsikret Mao om at USA ikke ville oppfordre Taiwan til uavhengighet.

Med en underskrift på Shanghaikommunikeet tok Nixon det første skrittet mot de formelle diplomatiske forbindelsene mellom USA og Kina, som trådte i kraft syv år senere under hans etterfølger, Jimmy Carter.