ClassicStock/Imageselect

Lynguide: Cubakrisen

Oktober 1962: Fra sivile borgere til den øverste general: stemningen er anspent i både øst og vest. Våpenkappløpet er i full gang da et avslørende satellittfoto av Cuba er på nippet til å gjøre den kalde krigen varm...

Når?

14.-28. oktober 1962

Hvor?

USA, Sovjetunionen og Cuba.

Hvordan?

Den 14. oktober fotograferer et amerikansk rekognoseringsfly en sovjetisk våpenbase for raketter med kjernefysiske stridshoder på Cuba.

Bildene blir vist for USAs president John F. Kennedy, som etablerer et krigsråd i Det hvite hus. Flere av presidentens rådgivere vil angripe basen, men Kennedy iverksetter i stedet en flåteblokade av Cuba.

Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjov forklarer at mellom­distanserakettene er plassert på øya for å forebygge en eventuell amerikansk invasjon.

“Vi er fornøyd med å slå ut USA i første omgang.” Nikita Khrusjtsjovs kommentar til Kennedys påstand om at USA hadde kapasitet til å tilintetgjøre Sovjetunionen to ganger.

Samtidig blir det kjent at sovjetiske fartøy er på vei til Cuba med utstyr til de rakettene som allerede er oppstilt på øya.

Verden holder pusten og frykter at fartøyenes ankomst vil utløse en atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. Men bare noen kilometer fra blokadelinjen vender de sovjetiske fartøyene om.

Rakettene på Cuba er klare til å avfyres, men Khrusjtsjov er villig til å trekke dem tilbake hvis USA lover å ikke invadere Cuba samt fjerne raketter fra Tyrkia.

Et amerikansk rekognoseringsfly skytes ned over Cuba 27. oktober, men Kennedy går likevel med på kravet.

Drøyt tre år før Cubakrisen hadde Nikita Khrusjtsjov vært på offisielt statsbesøk i USA.

© World History Archive / Imageselect

Hvorfor?

Fidel Castro og hans opprørsstyrker hadde styrtet den USA-støttede diktatoren Fulgencio Batista i 1959.

Castros regime nasjonaliserte etter hvert flere amerikanske virksomheter på Cuba og forbød spill og prostitusjon som den amerikanske mafiaen hadde sterke interesser i.

Det ble dessuten gjennomført omfattende jordreformer, og politikken ble dreid i sosialistisk retning.

Mange av Castros motstandere flyktet til USA, der de agiterte for at det cubanske regimet burde styrtes.

Allerede mot slutten av president Eisenhowers regjeringsperiode ble det planlagt en hemmelig aksjon som etterfølgeren, president John F. Kennedy, motvillig godkjente.

De eksil-cubanske styrkenes invasjon i Grisebukta på Cuba i 1961 mislyktes, og konsekvensen ble at Castro ba sine sovjetiske allierte om beskyttelse mot en ny invasjon.

Drapet på JFK rystet både amerikanerne og resten av verden.

© Granger Historical Picture Archive / Imageselect

Hva skjedde så?

Cubakrisen blir først løst da USAs president John F. Kennedy i all hemmelighet går med på det sovjetiske kravet om at amerikanske raketter i Tyrkia skal fjernes som motytelse mot at Sovjetunionen trekker sine atomvåpen ut av Cuba.

1963

Det opprettes en direkte telefonforbindelse, kalt hotline, mellom Det hvite hus i Washington og Kreml i Moskva for å unngå misforståelser under fremtidige kriser mellom de to supermaktene.

1963

Den 22. november blir John F. Kennedy skutt i Dallas. Den mistenkte Lee Harvey Oswald blir imidlertid drept før han kan stilles for en domstol. I en av mange konspirasjonsteorier om Kennedys død utpekes eksilcubanske miljøer som ansvarlige for drapet.

1964

Nikita Khrusjtsjov blir styrtet av en gruppe kolleger i det sovjetiske politbyrået.

2016

Fidel Castro dør, etter at han noen år tidligere overlot makten til sin bror Raúl Castro.