Ullstein Bild

Når brøt den kalde krigen ut?

Kan historikerne si hvilket år den kalde krigen begynte?

Forholdet mellom øst og vest ble gradvis nedkjølt.

Enkelte historiebøker hevder imidlertid at utbruddet av den kalde krigen fant sted i 1947.

I en tale 12. mars lovet USAs president Harry S. Truman å hjelpe "frie nasjoner" med å motstå press fra «fremmede makter».

Den såkalte Truman-doktrinen førte til at Hellas mottok penger for å nedkjempe kommunistiske opprørere, og Tyrkia fikk støtte til å motstå sovjetisk press.

Britene var allerede på vakt overfor Sovjetunionen i 1945 da Stalin ga makten i flere østeuropeiske land til kommunister.

USA derimot forsøkte å bevare alliansen mellom seierherrene i andre verdenskrig.

Men gradvis ble Truman overbevist om at Sovjetunionen var en aggressiv stat med verdensherredømme som mål.

Da kommunistene tok makten i Praha ved et statskupp i 1948, påtok USA seg å beskytte Vest-Europa og dannet året etter NATO.

Sovjetunionen dannet Warszawa-pakten i 1955.