STASI-STATEN

Ministeriet for statssikkerhet – Stasi – var fryktet av alle i DDR. Det hemmelige politiet visste alt om alle, og ethvert feiltrinn ble protokollført. Ingen borgere kunne kjenne seg trygge, men til slutt ble sikkerhetstjenesten en av årsakene til DDRs sammenbrudd.

2. mars 2012 av Hans Henrik Fafner

Books:
● Anna Funder: Stasiland – scener bag muren, Rosenkilde, 2004 ● Jens Gieseke: Der Mielke-Konzern, Dva, 2006 ● John O. Koehler: Stasi: The Untold Story of the East German Secret Police, Basic Books, 2000

Websites:
● www.stasimuseum.de

Kanskje du er interessert i