Den evig sigarrøykende Ludwig Erhard satset på å kunne overtale Sovjet til å selge Øst-Tyskland.

Storrøykende kansler ville kjøpe Øst-Tyskland

Amerikanske dokumenter avslører nå at Vest-Tyskland i 1960-årene hadde planer om å kjøpe Øst-Tyskland av Sovjet.

Nylig offentliggjorte amerikanske dokumenter avslører at Vest-Tyskland i 1960-årene hadde planer om å kjøpe Øst-Tyskland av Sovjet. Ifølge det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel orienterte en vesttysk toppembetsmann i 1963 den amerikanske ambassadøren i Bonn om ideen.

Dokumentene viser at den daværende vesttyske kansleren, Ludwig Erhard, var klar til å låne Sovjetunionen 2,5 milliarder dollar årlig i minst ti år.

Summen tilsvarte en fjerdedel av Vest-Tysklands årlige bruttonasjonalprodukt. Erhard regnet ikke med å få pengene tilbake.

Sovjet skulle trekke seg ut av Øst-Tyskland

Men som motytelse skulle sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov gradvis trekke de sovjetiske styrkene ut av Øst-Tyskland, som deretter skulle bli selvstendig. Når tiden var moden, ville Øst- og Vest-Tyskland kunne gjenforenes.

Årsaken til kanslerens forslag var at Sovjet i 1963 kjempet med et massivt underskudd i statsfinansene. De økonomiske problemene skyldtes blant annet at staten var nødt til å kjøpe enorme mengder korn av Vesten for å kunne brødfø befolkningen.

Amerikanerne var ikke begeistret for Erhards plan. De var imot at fienden i den kalde krigen skulle motta penger fra vestblokken. I 1965 ga Ludwig Erhard derfor opp ideen.

Kanskje du er interessert i