Britene anskaffet 58 Trident-raketter for å kunne mangedoble de sivile tapene.

Ti millioner russere skulle utslettes

Hittil hemmeligholdte papirer fra 1970-årene viser at britene i tilfelle krig ville ofre millioner av russiske sivile for å skremme Sovjetunionen.

Den britiske regjeringen ga i slutten av 1970-årene grønt lys for en massiv oppgradering av Storbritannias atomvåpen, slik at landet kunne utslette minst ti millioner sovjetiske menn, kvinner og barn.

Ekspertenes iskalde argument var at den ene millionen mennesker britene allerede hadde kjernefysisk kapasitet til å drepe, ikke var nok til å avskrekke Sovjetunionen fra å forsøke å innta Vest-Europa. Det avslører en rekke hemmeligstemplede papirer som forskeren Brian Burnell har funnet i The National Archives i London.

Ville utslette så mange som mulig

Dokumentene stammer fra 1978, da britiske politikere og eksperter fra forsvarsdepartementet diskuterte om landet fortsatt skulle klare seg med de eksisterende kjernefysiske Polaris-rakettene.

En av Storbritannias fremste atomvåpeneksperter, Michael Quinlan, mente at Sovjetunionen hadde en langt høyere smerteterskel enn Storbritannia fordi mer enn 20 millioner russere mistet livet under andre verdenskrig.

«Det er langt fra sikkert at den sovjetiske ledelsen vil anse mindre enn én prosent av befolkningen som en utenkelig pris å betale for erobringen av Vest-Europa», påpekte Michael Quinlan.

Et annet dokument viser at Storbritannia i tilfelle krig ville ta sikte på å utslette så mange sivile som mulig, blant annet i Moskva og Leningrad (dagens St. Petersburg).

Beregninger viste at hvis atomvåpnene ble detonert i luften over byene, ville omtrent 40 prosent av innbyggerne bli drept på stedet. En detonasjon i bakkehøyde var ifølge dokumentene å foretrekke, fordi stort sett alle innbyggere i så fall ville bli utslettet uten mulighet for å beskytte seg – selv i underjordiske bunkere.

En stor del av verdens atomvåpen fins i ubåter.

Kanskje du er interessert i