Grenseovergangene mellom Tsjekkoslovakia og Vest-Tyskland var strengt bevoktet i årene 1948-1989.

Utspekulert bedrag: Sikkerhetstjeneste lurte flyktninger

Tsjekkiske myndigheter vil spore opp folkene bak en kynisk felle som fikk flyktninger til å angi sine beste venner under den kalde krigen.

I årene etter andre verdenskrig klekket Tsjekkoslovakias hemmelige politi ut en av den kalde krigens mest infame feller. I all hemmelighet bygde landets kommunistiske styre falske grensestasjoner som skulle lure tsjekkoslovakiske flyktninger til å tro at de hadde kommet seg trygt over grensen til Vest-Tyskland.

Flyktningene ble tatt imot av vennlige soldater iført amerikanske uniformer, men i virkeligheten besto velkomstkomiteen av medlemmer av Tsjekkoslovakias hemmelige politi, StB. «Det var tragisk. Disse menneskene ble ledet inn i et område de trodde lå i Vesten», sier Pavel Bret til avisen The Telegraph.

Utga seg for å være amerikanere

Han er direktør for Tsjekkias senter for undersøkelse av kommunismens forbrytelser. Ifølge direktøren bar medlemmene av det hemmelige politiet falske amerikanske uniformer, og de skal ha beordret flyktningene til å skrive en liste over alle menneskene som hadde hjulpet dem med flukten.

I ett tilfelle gikk en falsk amerikansk offiser så langt som til å dele whisky med en flyktning for å få ham til å slappe av. Et ukjent antall flyktninger ble lurt på den måten til å angi sine beste venner.

«Det var en utspekulert operasjon, ingen tvil om det», sier Bret.

Når flyktningene hadde fortalt alt, ble de og kontaktene deres arrestert, og flere ble idømt harde straffer.

Operasjonen pågikk i årene 1948-1951, og ifølge forskerne lever enkelte av opphavsmennene fortsatt. Tsjekkiske myndigheter vil nå ifølge The Telegraph prøve å spore opp og rettsforfølge dem.

Kanskje du er interessert i