Den store nordiske krigen

På 1600-tallet har Sverige blitt en europeisk stormakt etter en vellykket deltakelse i trettiårskrigen. Sverige har besittelser i Finland, Norge, Baltikum, Polen og Nord-Tyskland, og landet har en viktig alliert i hertugen av Holstein-Gottorp. Danmark-Norge, Polen-Sachsen og Russland ønsker å svekke Sveriges makt. I år 1700 inngår regentene i de tre landene en allianse mot Sverige. I 21 år raser den store nordiske krigen i Nord- og Øst-Europa. Den slutter først da England og Frankrike truer med å gå inn i krigen på svensk side.