Dødsmaskin rullet i krig

I 1916 sendte britene verdens første stridsvogn, Mark I, til vestfronten. De håpet at det tunge kjøretøyet med tykt stål-panser, langtrekkende kanoner og stor evne til å ta seg frem i ulendt terreng kunne snu den fastlåste skyttergravskrigen. Snart utviklet imidlertid alle parter i krigen bedre modeller.

I 1916 sendte britene verdens første stridsvogn, Mark I, til vestfronten. De håpet at det tunge kjøretøyet med tykt stål-panser, langtrekkende kanoner og stor evne til å ta seg frem i ulendt terreng kunne snu den fastlåste skyttergravskrigen. Snart utviklet imidlertid alle parter i krigen bedre modeller.

Wikimedia Commons / Imperial War Museums

De første Mark I-stridsvognene ble utstyrt med en såkalt styrehale, som besto av to enorme hjul.

Hjulene skulle gjøre det lettere å styre stridsvognen, men de viste seg å være en dårlig idé. De kjørte seg ofte fast i skyttergravene og gikk lett i stykker.

Hjulene var mer til besvær enn til gagn.

© Wikimedia Commons / Imperial War Museums

Derfor ble de fjernet, og Mark I og dens etterfølgere ble fra da av styrt bare ved hjelp av larveføttene.

Den oppgaven tok fire menn seg av. Én betjente bremsene, én var sjåfør, og to betjente girkassen. De fire resterende besetningsmedlemmene betjente kanonene.

Mannen bak vidunderet: Traktorprodusent skapte stridsvognen

En av de store militærfaglige utfordringene under første verdenskrig var å utvikle et pansret kjøretøy som kunne krysse ulendt terreng og flere meter breie skyttergraver.

Alle forsøk på å løse utfordringen slo feil – til oppgaven endte på briten William Trittons bord.

© Sol90, Image Select, Fiddlersgreen.net & the War'tist

  • Navn: Schneider CA1
 • År: 1916
 • Land: Frankrike
 • Antall: 400
© Fiddlers Green

 • Navn: Renault ft
 • År: 1917
 • Land: Frankrike
 • Antall: 3530
© Tank-Hunter

 • Navn: A7V
 • År: 1918
 • Land: Tyskland
 • Antall: 20

Han var ekspert på landbruksmaskiner, der larveføtter hadde vært i bruk lenge.

Tritton utviklet en rekke prototyper av stridsvogner, men først da han festet flate stål-plater på kjettingene på larveføttene, var verdens første tanks klar til å dra i kamp.

Bli med inn bak panseret på Mark I:

Bare én Mark I er igjen

I alt produserte britene 150 Mark I-stridsvogner under første verdenskrig.

Av dem har bare en overlevd frem til i dag. Den fins på det britiske The Tank Museum i Dorset i England.

Markeringene på skroget tyder på at den bevarte tanksen muligens var verdens andre stridsvogn.