Fem selskaper skodde seg på krig

Krig forårsaker enorme lidelser – men kan også gjøre noen få ekstremt rike. Inntektene fra kriger veier ofte tyngre for eierne enn det dårlige ryktet de risikerer. Vi presenterer fem selskaper som fortsatt knyttes til historiske konflikter.

De svarte SS-uniformene ble designet av Hugo Boss.

© Hulton/Keystone/Getty

1. Hugo Boss laget SS-uniformer

Det tyske klesmerket Hugo Boss produserte fra starten av 1930-tallet og framover uniformer for det tyske nazistpartiet. Ett av plaggene de laget var de beryktede sorte SS-uniformene. Selskapets grunnlegger Hugo Boss ble partimedlem allerede i 1931, to år før Adolf Hitler kom til makten. Under annen verdenskrig gjorde Boss bruk av krigsfanger og tvangsarbeid – ifølge en tysk historiker skal alle lederne av selskapet ha vært hengivne nazister under krigen.

Da krigen var over, ble Hugo Boss kategorisert som et aktivt og støttende medlem av nazipartiet. Han ble fratatt kontrollen over selskapet og dømt til å betale høye bøter. Han døde i 1948, og svigersønnen Eugen Holy tok over. Selskapet laget en rekke andre uniformstyper, blant annet til det tyske postvesenet, før det startet å produsere de herreklærne som Hugo Boss først og fremst er kjent for.

Land: Tyskland.

När: 1930- og 1940-tallet

Vad: Laget uniformer til SS

Napalmbomber under Vietnamkrigen i 1966. Dow Chemical produserte både napalm og Agent Orange.

© AP/TT

2. Dow Chemical destruerte Vietnam

USA brukte napalmbomber mot både sivile og militære mål under krigen i Vietnam. Den viktigste produsenten av denne typen bomber, som gir forferdelige brannskader og etter folkeretten ikke kan brukes mot sivile, var det amerikanske selskapet Dow Chemical – som fortsatt er blant de største i bransjen.

Selskapet produserte også Agent Orange, et ugressmiddel som ble brukt til å avløve trær over store deler av Vietnam. Det skjedde ikke minst i områder der USAs motstandere, kjent som Vietcong-geriljaen, hadde sine baser. Plantegift-bombingen var del av et prosjekt kalt «Operation Ranch Hand", hvis mål var å gjøre det umulig for geriljaen å gjemme seg inne i de bladrike skogene. Men man ville også gjøre det vanskeligere for sivilbefolkningen å forsørge seg i de utsatte områdene, for på den måten å fjerne de sivile støttepunktene for Vietcongs militære operasjoner.

Man tror at rundt regnet fire millioner vietnamesere ble skadet av Agent Orange. En million av dem skal ifølge det stedlige Røde Kors ha fått mer eller mindre alvorlige helseproblemer – som abortering av og misdannelser hos barn. Dow Chemical har hele tiden forsvart de kontroversielle leveransene med at selskapets «primære forpliktelse var å adlyde vår regjering."

Land: USA.

När: 1960- og 1970-tallet.

Vad: Produserte napalm og Agent Orange som ble brukt i Vietnam

Henry Ford fikk en medalje av nazistene i 1938.

© Bettmann/Getty

3. Ford utrustet Nazi-Tyskland

Bilprodusenter som Ford og General Motors presenterte seg som dypt patriotiske under annen verdenskrig. De var med på å skaffe fram «demokratiets arsenal" gjennom å produsere kjøretøyer som de allierte maktene trengte. I ettertid har det imidlertid vist seg at de også utrustet USAs motstander Nazi-Tyskland, og det på en ganske omfattende måte. Det skjedde først og fremst gjennom datterselskapene de hadde i Tyskland på 1930-tallet, i årene da den tyske hæren ble rustet opp.

Selv etter krigsutbruddet tillot Fords ledelse i USA sitt tyske datterselskap å fortsette samarbeidet med den tyske hæren. Amerikanske soldater som befant seg i Europa etter landgangen i 1944, ble ofte forbauset over at det tyske militæret brukte samme biler og lastebiler som de gjorde. Dataene tyder også på at for eksempel Fords støtte til de tyske væpnede styrkene ikke begrenset seg til kjøretøyer – gjennom komplekse handelsavtaler gjorde de det også mulig for Tyskland å importere viktige varer som gummi.

Det hører med til saken at Fords grunnlegger, Henry Ford, var en innbitt antisemitt. Så sent som i 1938, på sin 75-årsdag, tok han imot en medalje for sin innsats for Nazi-Tyskland.

Land: USA.

När: 2. verdenskrig

Vad: Solgte biler og råvarer til både Tyskland og de allierte

De Beers kjøp av "bloddiamanter" fra Angola finansierte Unitas geriljakrig.

4. De Beers diamanter næret geriljakrig

Diamanter er fortsatt høyt verdsatt over hele verden, og det har gjort selskapet De Beers til en profittmaskin. De Beers ble grunnlagt av den britiske imperialisten Cecil Rhodes i 1888. Rhodes ønsket å utnytte de nylig oppdagede diamantgruvene i Sør-Afrika – spesielt i nærheten av byen Kimberley. Selskapets gruveinteresser var også en sterkt medvirkende årsak til den andre boerkrigens utbrudd i 1899. Forekomstene viste seg å være enormt store, og De Beers ble med årene fullstendig dominerende i verdens diamanthandel. Det gjaldt ikke bare utvinningen av dem, men også distribusjonen. På det meste kontrollerte selskapet hele 80 prosent av den globale diamanthandelen.

Samtidig har selskapet hele tiden vært omgitt av rykter om at det støtter forskjellige typer av illegal virksomhet, spesielt den som er knyttet til begrepet «bloddiamanter". Med det menes diamanter som utvinnes under grusomme forhold, eller der diamantforekomster fører til blodige kriger. Et av de groveste eksemplene er Angola, der opprørsgruppen UNITAs leder Jonas Savimbi sto bak en storstilt smugling av diamanter for å finansiere geriljakrigen på 1990-tallet.

De Beers har senere innrømmet at de kjøpte diamanter fra Angola gjennom et annet selskap, men har benektet at de visste at det dreide seg om «bloddiamanter". I dag fins det et internasjonalt regelverk som har som mål å kontrollere hvilke diamanter som selges på verdensmarkedet. Meningen er at diamanter fra krigsherjede områder ikke skal selges. Men mange hevder at både De Beers og andre i bransjen omgår regelverket.

Land: Angola og Sør-Afrika

När: 1990-tallet.

Vad: Solgte såkalte blod­diamanter.

Tiltalebenken under rettssaken mot 23 av sjefene i det tyske selskapet IG Farben.

© Spiegl/Ullstein/Getty

5. IG Farben og Holocaust

Det tyske kjemiske og farmasøytiske konsernet IG Farben spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands næringsliv. Etter annen verdenskrig kom det fram at selskapet hadde deltatt aktivt i de tyske krigsforberedelsene, blant annet gjennom å velge ut hvilke polske og tsjekkoslovakiske industriselskaper som skulle konfiskeres og føres over i tysk eierskap etter invasjonen av de to landene.

IG Farben var også et av selskapene som utnyttet jødiske fanger i stor utstrekning, blant annet i Auschwitz. Et selskap eid av IG Farben produserte også giftgassen Zyklon B, som ble brukt til massemordet i de tyske konsentrasjons- og dødsleirene. I den såkalte IG Farben-prosessen, som var en del av Nürnberg-prosessen etter krigen, var 23 sjefer i IG Farben tiltalt for medvirkning til flere nazistiske forbrytelser. Tolv av dem ble dømt til fengselsstraff, men ingen av dem tilbrakte mer enn tre år i fengsel.

Konsernet IG Farben ble splittet opp i mindre deler, blant annet Bayer AG. Det er fortsatt et av verdens ledende kjemitekniske selskap.

Land: Tyskland.

När: Annen verdenskrig

Vad: Deltok aktivt i nazistenes krigsforberedelser og i Holocaust