Quiz: Første verdenskrig

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hvilken by og hendelse omtales ofte som en viktig årsak til verdenskrigen?

Hvorfor valgte tyskerne først å okkupere Belgia i stedet for å gå rett inn i Frankrike?

Hvorfor ba USAs president Woodrow Wilson 2. april 1917 Kongressen om å godkjenne en krigserklæring mot Tyskland?

Hva ble utfallet av slaget ved Somme, som frem til 13. november 1916 hadde medført 1,2 millioner falne?

Hvem var først ute med stridsvognen, en av krigens mange viktige teknologiske nyvinninger?

Hva skjedde i Kiel i november 1918 som bidro til at Tyskland måtte gi opp å føre krigen videre?

Hvorfor valgte man slottet Versailles ved Paris som arena for undertegnelse av den viktige fredsavtalen etter krigen?

Kanskje du er interessert i