Brukte krigen som reklame for merkevarer

For å få solgt alt fra såpe og fyllepenner til våpen spilte næringslivet på folks krigsfrykt under første verdenskrig.

Bok avslører frekke reklamefolk

Britiske firmaer så raskt nytten av å appellere til britenes nasjonale stolthet og bekymring for utkommanderte soldater under første verdenskrig. Det blir avslørt i en ny bok skrevet av forfatterne Andrew McCarthy og Amanda-Jane Doran. De har samlet en rekke eksempler på reklamer fra perioden 1914 til 1918.

Reklamefolk utnyttet krigen

Produsentene prøvde å selge produkter enten som en hjelp til de utkommanderte eller ved å rose soldatenes heltemot og sammenligne produktenes kvalitet med mennenes innsats.

«Produsentene utnyttet folks frykt», sier Andrew McCarthy til BBC News. For eksempel påsto Turnbull & Asser at hansken deres kunne redde liv ved å beskytte soldatene mot piggtråd. Produsenten av den varme drikken Bovril skrev at den ga «styrke til å vinne» og «bygde opp utrolig muskelkraft». .

Et firma påsto at hanskene deres kunne redde liv.

En fyllepennprodusent spilte på familienes håp om brev fra fronten.