Hva er Zone Rouge?

I dag, over hundre år etter 1. verdenskrigs avslutning, er området rundt Verdun fortsatt en miljø- og sikkerhetsmessig faresone.

Navnet Zone Rouge – Den røde sone – dekker et område av det nordøstlige Frankrike som har vært sperret av siden 1. verdenskrig.

Området, som ble isolert av den franske regjeringen rett etter krigen, strakte seg over ca. 12 000 km². Ifølge myndighetene var det ikke lenger egnet til boligformål, landbruk eller skogbruk.

Zone Rouge var rasert etter krigens mange voldsomme kamper – bl.a. slaget ved Verdun, som kostet over 300.000 livet.

Kampene etterlot et opprevet landskap, hauger av lik og store mengder ueksploderte bomber og granater.

Den franske regjeringen var spesielt bekymret for at eksplosivene kunne inneholde kjemiske stoffer som var blitt brukt på slagmarken under 1. verdenskrig.

Kampene ved Verdun var de lengste i første verdenskrig og resulterte i en massiv ødeleggelse av naturen rundt.

© Wikimedia Commons

Det var grunn til bekymring, for så sent som i 2004 målte forskerne et ekstremt høyt arsenikkinnhold i jorden og vannet i Zone Rouge.

Andre undersøkelser har påvist alarmerende store mengder av bl.a. bly, kvikksølv og klor i jordsmonnet, og i 2012 fikk beboerne nær Zone Rouge forbud mot å innta lokalt drikkevann pga. kjemikaliefunn.

Plante- og dyrelivet er fortsatt preget av giftstoffene fra 1. verdenskrig. F.eks. har forskere registrert høye forekomster av bly i leveren hos døde villsvin.

Med tiden er store deler av området blitt renset, og de strenge restriksjonene er lempet så jorden kan tas i bruk igjen. I dag dekker det avsperrede Zone Rouge bare rundt 100 km².

Det tilsvarer et område på størrelse med Paris. Men Zone Rouge rommer fortsatt store farer i form av bl.a. eksplosiver. Myndighetene mener at det kan ta opptil 700 år å rense området helt.