Hvilke fordeler hadde triplanet under første verdenskrig?

Hva gjorde de trevingede flyene så brukbare under første verdenskrig?

Tyskernes flygeress Den røde baron skjøt ned 19 motstandere med sitt Fokker triplan.

Triplanet var lett å manøvrere

Trevingede fly, såkalte triplan, ble brukt av både ententen og sentralmaktene under første verdenskrig. Vi må helt frem til mellomkrigsårene før triplanet tapte kampen mot tovingede fly, såkalte biplan, for godt.

I flygingens barndom var triplan ofte enklere å manøvrere i luften – en viktig egenskap etter hvert som luftdueller mellom bevæpnede fly ble en del av krigens hverdag. Til gjengjeld var de mer mindre solide.

Skrøpelig triplan fløy flyger i døden

En av Tysklands dyktigste flygere, Heinrich Gontermann, forsøkte under trening å loope med sitt Fokker DR 1 triplan, men midtveis knak­­k den øverste vingen, og han styrtet i døden. Etter krigen viste undersøkelser at Fokkeren hadde skjev vektfordeling, slik at den øverste vingen bar opptil 2,5 ganger mer vekt enn de to andre. Skjevheten fikk vingen til å kollapse eller vridde skroget fra hverandre.

Fordeler og ulemper ved triplanet og biplanet

Triplanet

  • Kunne stige raskt
  • Enkelt å manøvrere
  • Langsomt
  • Skrøpelig

Biplanet

  • Raskt
  • Bedre sikt
  • Brukte lang tid på å stige til stor marsjhøyde
  • Vanskelig å svinge skarpt