C. Malinowski

Likene av 270 tyske soldater funnet

En nylig oppdaget tunnel fra 1. verdenskrig skjulte et makabert syn. For 104 år siden led tyske soldater en grusom død her på vestfronten.

Millioner av granater hamret ned over slagmarkene i Frankrike under 1. verdenskrig, men de færreste gjorde så stor skade som dem som traff den tyske Winterberg-tunnelen i 1917, der den lå 130 km nordøst for Paris.

Nå har to ivrige amatørarkeologer funnet den ellers glemte tunnelen der over 270 tyske soldater endte sine dager på grufullt vis.

De fant tunnelen på egen hånd ved hjelp av gamle tegninger og kart. Etter at de flere ganger forgjeves henvendte seg til myndighetene om å få stedet utgravd, tok de selv fatt og gravde fri en mindre del av tunnelen.

I 1917 hadde området vært under tysk kontroll i to år, og typisk for krigføringen på den tiden bygget de et enormt nettverk av underjordiske tunneler.

Tunnelen ble brukt til innkvartering, og dessuten til å lagre ammunisjon og forsyninger når granatene regnet ned over stillingen. Alt dette er effekter som nå har kommet til syne igjen.

“Alle ropte etter vann, men forgjeves. En kamerat lå på bakken, og med raspende stemme ba han om at noen måtte lade pistolen hans for ham.” Karl Fisser, en av de tre overlevende tyske soldatene.

Amatørarkeologene ved tunnelen hvor de bl.a. har funnet ammunisjon fra 1. verdenskrig.

© C. Malinowski

Truffet i begge ender

Veiledet av observatører som satt i en luftballong høyt over slagmarken, lukket en rekke usedvanlig presise skudd fra franske kanoner tunnelen i begge ender. De tyske soldatene var fanget under jorden og ble langsomt kvalt. Bare tre overlevde de seks dagene det tok tyskerne å grave hull inn til soldatene. Resten ble under jorden. Til nå.

Det har allerede vakt harme at hverken den franske eller den tyske regjeringen viser interesse for en videre utgraving. Dermed risikerer man at gravrøvere får fritt spill til å plyndre tunnelen.