Discover Dartmouth & Åhlén & Åkerlund/IMS Vintage Photos & Schutterstock
Ubåt engelsk park

Ubåt ligger begravd under offentlig park

Innbyggerne i Dartmouth påsto i flere tiår at de hadde et krigsskip liggende begravd under parken sin. Nå viser radarbilder at de hadde rett – og det var ikke det eneste som lå under jorden.

I den engelske byen Dartmouth har det i flere tiår gått rykter om at det lå et krigsskip begravd under den offentlige Coronation Park.

Oppspinn, sa ekspertene, men nå viser nye undersøkelser at det faktisk ikke bare ligger en ubåt begravd i parken, men sannsynligvis også et krigsskip.

Etter å ha gjennomgått arkivmateriale kunne Royal Navy-løytnant Thomas Kemp i fjor konkludere med at hvis det virkelig skjuler seg noe under parken, kan det bare være ubåten HMS E52.

Dette fikk arkeologer fra universitetet i Winchester til å besøke parken med georadaren sin, og bildene avslører tydelig omrisset av ubåten.

Engelsk ubåt E-klassen

Etter første verdenskrig ble mange skip kassert, da det enten ikke var behov for dem lenger, eller fordi de hadde blitt teknologisk foreldet.

© Royal Navy Archives

Torpedobåt forbauset arkeologene

HMS E52 var en britisk ubåt av E-klassen, som ble bygget i 1917 og forsvarte den engelske kanal mot tyskerne under første verdenskrig. Den klarte til og med å senke en tysk ubåt som la ut miner i engelsk farvann.

Den ble imidlertid tatt ut av drift i 1921, hvoretter den ble solgt, strippet for alle verdifulle deler og etterlatt på en mudderbanke. Den ble senere dekket med jord, og stedet ble omgjort til et parkområde.

«Vi kan se fra samtidige bilder fra perioden at det er her ubåten må ha ligget», forklarer Kemp.

Men sammen med ubåten dukket også omrisset av et annet krigsskip opp – «sannsynligvis den tyske torpedobåten S24», forklarer Kemp og legger til: «Vi vet at det lå en torpedobåt her på et tidspunkt, men alle antok at den var fjernet.»

Nå håper de lokale myndighetene at de to levningene fra første verdenskrig kan blottlegges, slik at de kan ende opp som en turistattraksjon.

Ubåt engelsk park

Både ubåten og krigsskipet kan ses på georadar-bildene som arkeologer fra universitetet i Winchester har tatt.

© UNIVERSITY OF WINCHESTER